Vandring på Billingen

 

För den som gillar att hålla sig i rörelse finns det ett alternativ tillgängligt för allmänheten, som är både eftertraktat och populärt bland Skövdes invånare. Det är vandringsleden Billingen.

Billingeleden är lång. Den startar vid södra spetsen av Simsjön och går sedan mot det norra hållet längs Billingen. Sedan går den förbi Skövde stad och upp till Bergs socken. Sedan går den därifrån nedåt söder och hamnar vid Lycke Lilla Höjdens naturreservat och sedan Nolberget.

Billingeleden sträcker sig delvis uppe vid diabasplatån som kallas Billingen, där det finns en fantastisk utsikt mot öst, och delvis i sluttningen genom ädellövsskogar och hagmarker, samt sedan på kalkstensplatån i Berg. Denna led är 40 km lång, och i detta område finns en total längd av 120 kilometer vandringsled,

Dessa vandringsleder går genom färska hagmarker, där olika sorters djur betar. Har du som besökare en hund med dig måste du ha hunden kopplad. Det finns bänkar och bord tillgängliga på flera av utsiktsplatserna som går att finna på flera olika delar av Billingeleden.

 

Rebecka