Sjukvård i Skövde

Om man behöver sjukvård i Skövde vänder man sig med stor sannolikhet till Skaraborgs sjukhus Skövde, eftersom detta är det största sjukhuset i staden. Faktum är att det inte bara är det största sjukhuset i Skövde, utan det största sjukhuset i alla de 15 kommuner som ingår i Skaraborgsområdet. Sjukhuset i Skövde är nämligen det största av de sjukhus som ingår i Skaraborgs sjukhus, som förutom i Skövde också har verksamhet i Lidköping, Falköping och Mariestad.

Sjukhuset i Skövde hette tidigare Kärnsjukhuset i Skövde, ett namn som kommer sig av att sjukhuset fungerar som centralsjukhus för alla andra sjukhus inom Skaraborg. Det innebär bland annat att man på Skövdes sjukhus hittar specialistkompetenser som inte finns på de andra sjukhusen, samt att det bedrivs forskning på sjukhuset, utöver sjukvård. Efter att BB i Lidköping lades ned år 2004 hittar man också den enda BB-avdelningen i Skaraborg på just Skövdesjukhuset.

Skaraborgs sjukhus Skövde byggdes mellan 1968 och 1975. På den tiden fanns fortfarande Skaraborgs län, och det var landstingets sjukvårdsplan som låg till grund för beslutet att bygga detta centralsjukhus. Denna plan innebar just att man skulle centrera spetskompetensen inom sjukvården till Skövde, och att de övriga sjukhusen i länet skulle fortsätta sin verksamhet, men fungera med reducerat uppdrag och kallas bassjukhus. När Västra Götalands län senare bildades kvarstod Skaraborgs län som ett eget sjukvårdsområde, vilket betydde att denna organisation inte förändrades. Idag har Skaraborgs sjukhus Skövde knappt 3 000 anställda, vilket gör det till en av de största arbetsplatserna i kommunen.

Som den största av de olika sjukhusen inom Skaraborgs sjukhus har Skaraborgs sjukhus Skövde flera specialistmottagningar. Man kan till exempel få hjälp vid akuta sjukdomsfall och olycksfall på deras akutmottagning. Det finns också en avdelning för öron- näsa- hals, där man behandlar både akuta och kroniska fall. För att få vård där behövs en remiss från en annan vårdcentral eller vårdgivare. Om man behöver hjälp från en specialist inom öron- näsa- hals i Stockholm är det dock lite långt att åka hela vägen till Skaraborgs sjukhus. Då kan man istället vända sig till specialistläkarna på Sergel City, som ligger centralt och nära för alla i Stockholmsområdet.

Rebecka